‎آخرین خبر
‎خانه / Tag Archives: دانا

Tag Archives: دانا

تاثیر شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن بر سیاست و اجتماع – سمینار چهارم

گفتاری از احمد رافت

‎ادامه

بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس نهم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

بررسی چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس هشتم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

تاثیر شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن بر سیاست و اجتماع – سمینار سوم

گفتاری از احمد رافت

‎ادامه

تاثیر شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن بر سیاست و اجتماع – سمینار دوم

گفتاری از احمد رافت

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین / درس هفتم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

تاثیر شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن بر سیاست و اجتماع – سمینار اول

گفتاری از احمد رافت

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس ششم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس پنجم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس چهارم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه