‎آخرین خبر
‎خانه / Tag Archives: خبرنگاران مدیترانه

Tag Archives: خبرنگاران مدیترانه

فوروم خبرنگاران مدیترانه برگزار می کند

فوروم خبرنگاران مدیترانه برگزار می کند کنفرانس سال ۲۰۱۴ روز ۱۰ اکتبر از ساعت ۱۰ تا ۲۰ کاخ مدیچی ریکاردی، خیابان کاوور فلورانس (ایتالیا) ساعت ۱۰ – ۱۳ ایران در جهت تسخیر خاورمیانه ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۷.۳۰ خاورمیانه: صحنه هائی از جنگ جهانی سوم ساعت ۱۸ تا ۲۰ مردم خاورمیانه …

‎ادامه