‎آخرین خبر
‎خانه / Tag Archives: اتحاد برای دموکراسی در ایران (‎صفحه 3)

Tag Archives: اتحاد برای دموکراسی در ایران

جمع‌بندی کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

پرسش و پاسخ در کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی رامبد لطیف‌پوری در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی یزدان شهدائی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی محمود تجلی‌‌مهر در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی نیما راشدان در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی عبدالستار دوشوکی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی فریدون احمدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی حسین علیزاده در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی مهرانگیز کار در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه