‎آخرین خبر
‎خانه / کنفرانس لندن (‎صفحه 3)

کنفرانس لندن

سخنرانی نیما راشدان در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی عبدالستار دوشوکی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی فریدون احمدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی علیرضا نوریزاده در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی حسین علیزاده در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی مهرانگیز کار در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی هایده توکلی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنان شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

انعکاس اخبار کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (کیهان لندن)

‎ادامه

انعکاس اخبار کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (رادیو فردا)

تشکل «اتحاد برای دمکراسی در ایران»، روز شنبه،همایشی را تحت عنوان «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی» را در لندن برگزار کرده است. «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی ایران» بحث محوری کنفرانس دو روزه است که در آن شماری از شخصیت‌های دو گستره سیاست و فرهنگ، با گرایش‌های گوناگون شرکت دارند …

‎ادامه