‎آخرین خبر
‎خانه / کنفرانس استکهلم ۱

کنفرانس استکهلم ۱

بیانیه کنفرانس استکلهم ۱

جمع متنوعی از مخالفان جمھوری اسلامی ايران، در تاريخ ۱۵ و ۱۶ بھمن ماه ۱۳۹۰ (۴ و ۵ فوریه ۲۰۱۲) به دعوت مرکز بين المللی اولاف پالمه در سوئد گرد ھم آمدند و در يک فضای دوستانه، بر ادامه گفتگو و ضرورت وفاق ایرانی برای نفی استبداد، و نفی ھرگونه …

‎ادامه