‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو های عمومی (‎صفحه 5)

ویدیو های عمومی

انعکاس اخبار کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (چشم‌انداز – ایران انترناشنال)

‎ادامه

انعکاس اخبار کنفراس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (تلویزیون بی‌بی‌سی)

در واپسین هفته فروردین ماه و در سایه تحولات سریع در منطقه خاورمیانه، گروه چشمگیری از چهره‌های مخالف نظام اسلامی ایران در لندن جمع شدند تا درباره چگونگی پیشبرد دمکراسی و حاکمیت مردمی در ایران بحث و تبادل نظر کنند. ترتیب‌دهندگان این کنفرانس از تشکل اتحاد برای دمکراسی در ایران …

‎ادامه

گفتگوی احمد رأفت با فریدون احمدی در رابطه با کنفرانس لندن

منبع کیهان لندن

‎ادامه

احمد رأفت و محسن سازگارا در برنامه یاران علیرضا میبدی از کنفرانس لندن می‌گویند

منبع تلویزیون پارس

‎ادامه

گفتگوی احمد رأفت با رامین احمدی در رابطه با مقاومت مدنی

منبع کیهان لندن

‎ادامه

انعکاس اخبار کنفراس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (سرصفحه ایرج جمشیدی)

منبع روزنامه آسیا

‎ادامه

فرجام برجام در دست مدیر سابق سیا، گفتگو با آرام حسامی

منبع کیهان لندن

‎ادامه

منصور اصانلو : مزدبگیران هسته اصلی جنبش دادخواهی در ایران هستند

منبع کیهان لندن

‎ادامه

رضا پهلوی : مقاومت مدنی کلید عبور از این نظام است

منیع کیهان لندن  

‎ادامه

گفتگو با امیرحسین اعتمادی در رابطه با همه‌پرسی

منبع کیهان لندن

‎ادامه