‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو های عمومی (‎صفحه 4)

ویدیو های عمومی

سخنرانی مجتبی واحدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

انعکاس اخبار کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (تلویزیون ایران انترناشنال)

‎ادامه

سخنرانی شهریار آهی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی محسن سازگارا در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی اعظم بهرامی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی رامین پرهام در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی عبدالله مهتدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی رامین احمدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی هاشم خواستار در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی حشمت طبرزدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

لندن ۱۴ آوریل برابر با ۲۵ فروردین

‎ادامه