‎خانه / ویدیو های عمومی (‎صفحه 3)

ویدیو های عمومی

علیرضا نوریزاده :آمریکا و روسیه می‌توانند قدرت‌های منطقه‌ای را به جان هم بیندازند

منبع کیهان لندن

‎ادامه

هوشنگ حسن‌یاری : خاورمیانه با یک جرقه می‌تواند منفجر شود

منبع کیهان لندن

‎ادامه

پنجره ای رو به خانه پدری با حضور علیرضا نوری‌زاده، حسن شریعتمداری و محسن سازگارا

‎ادامه

گفتگوی حسن شریعتمداری با بی‌بی‌سی در رابطه با حاکمیت رای مردم

‎ادامه

گفتگوکیهان لندن با عبدالله مهتدی درباره انتخابات وکنگره ۱۵ حزب کومله کردستان ایران

‎ادامه

سخنرانی عبد‌الله مهتدی در ۱۵ امین کنگره حزب کومله کردستان ایران

‎ادامه

کارزار امتناع : احمد رافت

‎ادامه

کارزار امتناع : حسن شریعتمداری

‎ادامه

حسن شریعت‌مداری در برنامه پرگار (شبکه بی بی سی)

دیگر میهمانان برنامه : آناهیتا حسینی و سعید برزین

‎ادامه

هاشم خواستار: کشوربه نقطه جوش خود رسیده

گفتگوبا شبکه تلویزیون در

‎ادامه