‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو های عمومی (‎صفحه 21)

ویدیو های عمومی

سخنرانی سیلویو گونزاتو، مدیر بخش حقوق بشر و دمکراسی سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا

‎ادامه

سخنرانی آرمان مستوفی ( مدیر رادیو فردا) در پارلمان اروپا

‎ادامه

سخنرانی شهریار آهی در پارلمان اروپا

‎ادامه

گفتگوی جواد خادم، از بنیانگزاران «اتحاد برای دمکراسی در ایران»، با کیهان لندن

‎ادامه

سخنرانی فرد پطروسیان در پارلمان اروپا

‎ادامه

برنامه صفحه دو بی بی سی در رابطه با انتخابات آمریکا

‎ادامه

فیلم حمایت لیگ والیبال ایتالیا از غنچه قوامی

‎ادامه

پیروزی جمهوریخواهان و تغییر سیاست واشنگتن در قبال ایران

‎ادامه

سخنرانی گلاله شرفکندی در فوروم مدیترانه فلورانس

‎ادامه

مصاحبه جان کری در رابطه با مذاکرات اتمی با ایران

‎ادامه