‎خانه / ویدیو های عمومی (‎صفحه 16)

ویدیو های عمومی

گفتگوی جواد خادم با کیهان لندن: ولی فقیه باید برود

‎ادامه

پیامدهای توافق وین

گفتگوی سیروس ملکوتی یا حسن شریعت مداری و جمشید اسدی در برنامه پویش شبکه روژهلات

‎ادامه

توافق هستەای و پیامدهای آن : حسن شریعت مداری و مهرداد درویش پور

برنامه کاوش شبکه کورد کانال

‎ادامه

پیامدهای توافق هسته ای وین: گفتگوی احمد رافت با کاوه آهنگری

کیهان لندن

‎ادامه

توافق هسته ای وین و پیامدهای آن در گفتگوی احمد رافت با جواد خادم و محسن سازگارا

هفته ای که گذشت – شبکه روژهلات

‎ادامه

گفتگوی احمد رافت با حسن شریعت مداری : حقوق بشر و توافق هسته ای

از برنامه ویدیوئی «اعدام بس است»

‎ادامه

کنفرانس مطبوعاتی جان کری در وین

‎ادامه

یهروز بیات: مذاکرات هسته ای در خط پایان

گقتگو با کیهان لندن

‎ادامه

وکیل مدافع برای دفاع از حقوق متهم است یا نماینده قوه قضاییه؟

گفتگوی احمد رافت  با حسین رئیسی، حقوقدان، در رابطه با آئیننامه جدید دادرسی که  داشتن وکیل برای متهمین جرایم امنیتی را انتخاب وکلا از فهرست مورد تائید قوه قضائیه  تعیین کرده است

‎ادامه

انتخاب دشوار کردها: دمکراسی خواهی یا استقلال طلبی

میهمانان برنامه: کاوه آهنگری، سعید ساعدی، عباس قره آغاجی و  همن سیدی

‎ادامه