‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو های عمومی

ویدیو های عمومی

انعکاس اخبار کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (برنامه یاران – تلویزیون پارس)

‎ادامه

جمع‌بندی کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

پرسش و پاسخ در کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی جواد خادم در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی رامبد لطیف‌پوری در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی یزدان شهدائی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی محمود تجلی‌‌مهر در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی نیما راشدان در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی عبدالستار دوشوکی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی فریدون احمدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه