‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو آموزشی (‎صفحه 7)

ویدیو آموزشی

فرهنگ در چنبره اقتدار – بخش دوم

‎ادامه

فرهنگ در چنبره اقتدار – بخش نخست

‎ادامه

سلسله سمينارهاى چالش سنت و دموكراسی : درس سوم

‎ادامه

انتخابات آزاد و مدل‌های گذار به دموکراسی: آسیب شناسی انتخابات آزاد در ایران

‎ادامه

انتخابات آزاد و مدل‌های گذار به دموکراسی : مدل‌های مطرح گذار به دموکراسی در ایران

‎ادامه

انتخابات آزاد و مدل‌ها گذار به دموکراسی : انتخابات در نظام‌های بسته

‎ادامه

سلسله سمينار هاى چالش سنت و دموكراسی – درس دوم

‎ادامه

سلسله سمینارهای چالش سنت و دمکراسی – درس اول

‎ادامه

آغاز فعالیت های انجمن آموزشی دانا

‎ادامه