‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو آموزشی (‎صفحه 4)

ویدیو آموزشی

اقتصاد مبتنی بر رانت (۳)

گفتاری از جمشید اسدی

‎ادامه

دیالوگ دمکراتیک (۳)

گفتاری از شهریار آهی

‎ادامه

اقتصاد مبتنی بر رانت (۲)

گفتاری از جمشید اسدی

‎ادامه

دیالوگ دموکراتیک (۲)

گفتاری از شهریار آهی

‎ادامه

اقتصاد مبتنی بر رانت (۱)

گفتاری از جمشید اسدی

‎ادامه

دیالوگ دمکراتیک (۱)

گفتاری از شهریار آهی

‎ادامه

انتخابات، فرصتی برای دمکراسی

ویدیو آموزشی شهروندیار

‎ادامه

مقاومت مدنی ۱۰

گفتاری از محسن سازگارا

‎ادامه

چالش سنت و دموکراسی جمع‌بندی موانع کهن و فرصتهای نوین (بخش دوم)

گفتاری از حسن شریعت مداری

‎ادامه

چالش سنت و دموکراسی : موانع کهن و فرصتهای نوین (بخش اول)

گفتاری از حسن شریعت مداری

‎ادامه