‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو آموزشی (‎صفحه 2)

ویدیو آموزشی

تاثیر شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن بر سیاست و اجتماع – سمینار اول

گفتاری از احمد رافت

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس ششم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس پنجم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس چهارم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس سوم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس دوم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین – درس اول

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

دیالوگ دموکراتیک ۱۰

گفتاری از شهریار آهی

‎ادامه

دیالوگ دموکراتیک ۹

گفتاری از شهریار آهی

‎ادامه

اقتصاد مبتنی بر رانت – ۹

گفتاری از جمشید اسدی

‎ادامه