‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو آموزشی

ویدیو آموزشی

انتخابات آزاد و مدل‌های گذار به دموکراسی – گفتاری از محسن سازگارا

منبع توانا

‎ادامه

تاثیر شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن بر سیاست و اجتماع – سمینار چهارم

گفتاری از احمد رافت

‎ادامه

وبینار ترورهای جمهوری اسلامی در خارج کشور : ترور به نام خدا – گفتار سوم

گفتاری از پرویز دستمالچی منبع توانا

‎ادامه

وبینار ترورهای جمهوری اسلامی در خارج کشور : ترور به نام خدا – گفتار دوم

گفتاری از پرویز دستمالچی منبع توانا

‎ادامه

وبینار ترورهای جمهوری اسلامی در خارج کشور : ترور به نام خدا – گفتار اول

گفتاری از پرویز دستمالچی منبع توانا

‎ادامه

بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس نهم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

بررسی چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین – درس هشتم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه

تاثیر شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن بر سیاست و اجتماع – سمینار سوم

گفتاری از احمد رافت

‎ادامه

تاثیر شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن بر سیاست و اجتماع – سمینار دوم

گفتاری از احمد رافت

‎ادامه

چگونگی‌ تداوم نظامهای اقتدار گرای نوین / درس هفتم

گفتاری از حسن شریعتمداری

‎ادامه