‎آخرین خبر
‎خانه / نگاه آزاد (‎صفحه 64)

نگاه آزاد

فوریه, 2013

  • 12 فوریه

    شرایط انتخابات دموکراتيک

    «انتخابات آزاد» يکی از عباراتی است که بدون تعريف دقيق و مشخص، اين روزها در فضای سياسی ايران بر سر زبانها افتاده است. از اين عبارت، معانی مختلف و حتی متناقضی برداشت می شود. برای شناخت معنای «انتخابات آزاد» نياز است که ابتدا به بررسی مفهوم «انتخابات دموکراتيک» بپردازيم. انتخابات …