‎آخرین خبر
‎خانه / rafat (‎صفحه 20)

rafat

آوریل, 2018

 • 18 آوریل

  سخنرانی نیما راشدان در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

 • 18 آوریل

  سخنرانی عبدالستار دوشوکی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

 • 18 آوریل

  سخنرانی فریدون احمدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

 • 18 آوریل

  سخنرانی علیرضا نوریزاده در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

 • 18 آوریل

  سخنرانی حسین علیزاده در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

 • 18 آوریل

  سخنرانی مهرانگیز کار در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

 • 18 آوریل

  سخنرانی هایده توکلی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

 • 18 آوریل

  سخنان شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

 • 18 آوریل

  انعکاس اخبار کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (کیهان لندن)

 • 18 آوریل

  انعکاس اخبار کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (رادیو فردا)

  تشکل «اتحاد برای دمکراسی در ایران»، روز شنبه،همایشی را تحت عنوان «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی» را در لندن برگزار کرده است. «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی ایران» بحث محوری کنفرانس دو روزه است که در آن شماری از شخصیت‌های دو گستره سیاست و فرهنگ، با گرایش‌های گوناگون شرکت دارند …