به گزارش خبرگزاری رویترز، سعد حریری در سخنانی که پنجشنبه ۲۳ نوامبر در «کنفرانس بانکداری منطقه‌ای» ایراد کرد، با اشاره به بحران سیاسی اخیر لبنان که با استعفای او آغاز شد گفت:

« دورانی که گذشت شبیه یک زنگ هشدار و بیدارباش برای همه ما بود تا به منافع لبنان توجه بیشتری داشته باشیم تا مسائل اطرافمان. مسائل اطراف ما مهم است اما لبنان از همه مهم‌تر است.»