خالد الجار الله مدیرکل وزارت امور خارجه کویت، در مصاحبه با «العربیه.نت» از نتایج پیام اعراب به ایران پرده برداشت که توسط صباح الخالد الحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت، تسلیم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شد.

الجار الله گفت: «احساس کردیم که با طرف ایرانی تفاهم وجود دارد و آماده تعامل با آن چیزی است که در پیام آمده است».

او افزود: «آن چه که در نامه آمده از جمله قرار دادن پایه‌هایی برای گفت‌وگوهای مشترک و در راس آن دخالت نکردن در امور خلیج (فارس)، احترام به حاکمیت کشورهای شورای همکاری و احترام به تمام مقررات سازمان ملل متحد، می‌تواند عاملی برای باز شدن صفحه‌ای جدید در روابط با نظام ایران باشد».

او افزود: «گام‌هایی مثبت برای تحقق توافق و از میان بردن تنش در روابط میان کشورهای عریی خلیج (فارس) و ایران برداشته خواهد شد».

مدیرکل وزارت امور خارجه کویت گفت توافقی بر سر زمان مشخص برای دیدار میان هیئت‌های عرب با هیئت‌های ایرانی در آینده نزدیک هنوز وجود ندارد. او خاطرنشان کرد که پیام در پی تحقق توافقی بر سر گفت‌گوهای آینده است و از این رو در انتظار گام‌های آینده است.

او ادامه داد: «امیدواریم بر سر مواضع مطرح شده توافق شود و باعث آغاز روابط جدیدی با ایران و برداشتن گام‌هایی بیشتر برای توسعه این روابط شود».

درباره از سر گیری برقراری نمایندگی‌ها میان کشورهای عرب خلیج (فارس) و ایران و بازگشایی سفارتخانه‌های سعودی و بحرین در تهران، جار الله گفت که سخن گفتن در این باره همچنان زود هنگام است.

روابط میان کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) و ایران سال گذشته پس از اجرای احکام شرعی اعدام شماری از محکومان اقدام‌های تروریستی از جمله شیخ نمر النمر روحانی شیعه، پر تنش شد. در پی اجرای احکام اعدام، شماری از معترضان ایرانی به بدون این‌که نیروهای امنیتی جلوی آن‌ها را بگیرند، به نمایندگی‌های دیلپماتیک سعودی در تهران و مشهد حمله کردند.

صباح خالد الحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت چهارشنبه 25 دسامبر به ایران رفت و در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور، پیام کشورهای عرب خلیج (فارس) درباره روابط با تهران را تسلیم او کرد.

منبع العربیه