‎آخرین خبر
‎خانه / کنفرانس فلورانس / Giornalisti: forum dedicato alla lotta contro l’Isis organizzato da Isf a Firenze sulla ‘guerra mondiale a pezzetti’ Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2014/10/10/giornalisti-forum-dedicato-alla-lotta-contro-lisis-organizzato-da-isf-a-firenze-sulla-guerra-mondiale-a-pezzetti/ Copyright © gonews.it

Giornalisti: forum dedicato alla lotta contro l’Isis organizzato da Isf a Firenze sulla ‘guerra mondiale a pezzetti’ Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2014/10/10/giornalisti-forum-dedicato-alla-lotta-contro-lisis-organizzato-da-isf-a-firenze-sulla-guerra-mondiale-a-pezzetti/ Copyright © gonews.it

Il ruolo dell’Iran nella crisi mediorientale, la guerra mondiale ‘a pezzetti’ evocata da papa Francesco, l’ emergenza umanitaria senza precedenti rappresentata dai milioni di profughi in fuga da Siria e Iraq, la vera natura e le reali strategie e alleanze di Is, lo Stato Islamico, il gruppo terroristico che sta sconvolgendo il Medio Oriente e allarmando l’Occidente: sono questi i temi al centro della nona edizione del Forum dei Giornalisti del Mediterraneo, in programma nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze a partire dalle ore 9.30. La manifestazione è organizzata dall’associazione internazionale per la libertà di stampa Isf (Information Safety and Freedom) in collaborazione con l’associazione Unity for Democracy in Iran e sostenuta da Giunta Regionale Toscana, Associazione Stampa Toscana, Ordine dei Giornalisti della Toscana, Comunità Siriana della Toscana e dalla Provincia di Firenze. Al panel di approfondimento parteciperanno esponenti del giornalismo, del mondo accademico e politico orientali e italiani. In particolare saranno presenti il segretario generale del partito curdo Komala, Abdullah Mohtadi, reduce dal fronte iracheno, il commentatore televisivo siriano Moussa Al Omar, esule a Londra, gli europarlamentari Marietje Schaake e Josef Weidenholzer membri della Commissione Esteri e i due portavoce nazionali di Unhcr e Amnesty International Carlotta Sami e Riccardo Noury.

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2014/10/10/giornalisti-forum-dedicato-alla-lotta-contro-lisis-organizzato-da-isf-a-firenze-sulla-guerra-mondiale-a-pezzetti/
Copyright © gonews.it

‎برسی مجدد

سخنرانی گلاله شرفکندی در فوروم مدیترانه فلورانس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *