‎آخرین خبر
‎خانه / کنفرانس فلورانس / Forum giornalisti Mediterraneo, appuntamento a Firenze il 10 ottobre

Forum giornalisti Mediterraneo, appuntamento a Firenze il 10 ottobre

Nell’evento organizzato dall’Isf si parlerà del ruolo dell’Iran nella crisi mediorientale, nell’emergenza umanitaria in Sirai e Iraq e dell’avanzata dell’Isis

۰۸ ottobre 2014

FIRENZE – Il ruolo dell’Iran nella crisi mediorientale, la Guerra Mondiale a pezzetti evocata da papa Francesco, la tragica emergenza umanitaria (senza precedenti) rappresentata dai milioni di profughi in fuga da Siria e Iraq, la vera natura e le reali strategie e alleanze di Is, lo Stato Islamico, il gruppo terroristico che sta sconvolgendo il Medio Oriente e allarmando l’Occidente: sono questi i temi che saranno al centro della nona edizione del Forum dei Giornalisti del Mediterraneo, che si terrà venerdì ۱۰ ottobre nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze a partire dalle ore 9.30.

La manifestazione è organizzata dall’associazione internazionale per la libertà di stampa ISF (Information Safety and Freedom) in collaborazione con l’associazione Unity for Democracy in Iran e sostenuta da Giunta Regionale Toscana, Associazione Stampa Toscana, Ordine dei Giornalisti della Toscana, Comunità Siriana della Toscana e dalla Provincia di Firenze. Al panel di approfondimento parteciperanno autorevoli esponenti del giornalismo, del mondo accademico e politico orientali e italiani. In particolare saranno presenti il segretario generale del partito curdo Komala, Abdullah Mohtadi, reduce dal fronte iracheno, il commentatore televisivo siriano Moussa Al Omar, esule a Londra, gli europarlamentari Marietje Schaake e Josef Weidenholzer membri della Commissione Esteri e i due portavoce nazionali di Unhcr e Amnesty International Carlotta Sami e Riccardo Noury.

Link

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/470367/Forum-giornalisti-Mediterraneo-appuntamento-a-Firenze-il-10-ottobre

‎برسی مجدد

سخنرانی گلاله شرفکندی در فوروم مدیترانه فلورانس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *